VAŠI OTPADI
SU NAŠA BRIGA

Flag Counter
O NAMA

Otkup, prerada, prodaja otpada

METVA d.o.o. je osnovana 1991. privatnim kapitalom. Godišnje uspešno zbrinemo i preradimo oko 15.000 tona sekundarnih sirovina.

Potpuno smo tehnološki, kadrovski i logistički opremljeni za rad. Naši dobavljači su brojni proizvođači i prerađivači i sakupljači širom Srbije.

Preduzeće METVA d.o.o. je registrovano u agenciji za privredne registre Republike Srbije sa osnovnom delatnošću šifra3832 – RECIKLAŽA (ponovna upotreba razvrstanih materijala). Kao takvi smo prijavljeni i kod Agencije za reciklažu RS. Sa urađenom Studijom o uticaju na životnu sredinu i Saglasnosti na istu od strane Inspekcijskog pregleda Ministarstva nauke i zaštite životne sredine – Uprave za zaštitu životne sredine br. dozvole 480-353-00034/07-04.

 Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina Metva Valjevo

 

Delatnost obavljamo na osnovu:

1. Integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada (Ministarstvo životne sredine  Republike Srbije br. dozvole 19-00-00548/2010-02)

2. Integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje, tretman i transport neopasnog otpada (Valjevo, Odsek za građevinu i zaštitu životne sredine br. dozvole 501-108/10-07)

 

Otvoreni smo za saradnju kako sa fizičkim licima tako i sa privrednim subjektima. Robu možemo i preuzimati i isporučivati našim vozilima.

Uredno pratimo zakone i propise o postupanju sa otpadom u Republici Srbiji. 

Posećujemo sajmove u EU i saznanja primenjujemo, na zadovoljstvo naših komitenata.

 

Ekologija uz otkup otpada Metva doo