Flag Counter
ČELIK I GVOŽĐE

Čelik i gvožđe

Čelični otpad je primarna sirovina obuhvata najveći deo u preradi sekundarnih sirovina.

Najveći deo tih materijala dobija se iz industrijskih dvorišta, iz ostataka prilikom proizvodnje,  iz centara za preradu otpadaka i preuzimanjem od fizičkih lica. Podela se u osnovi vrši na gvozdeni deo i lim, dok se gvozdeni delovi dele na staro gvožđe i novi gvozdeni otpad.

Reciklaža čelika i gvožđa Metva ValjevoGvožđarski uložak – namenjen preradi u železarama... Da li će materijal biti namenjen čeličani ili železari, zavisi i od samih primesa koje su dodate za oplemenjivanje čelika pošto svaki kupac može da postavlja svoje zahteve o sastavu materijala koji može da preuzima. Deo čeličnog otpada predstavlja sivi liv koji koriste pre svega prilikom sastavljanja većih mašina ili sklopova, gde su potrebni veći odliveni delovi.

Prilikom obrade čelika nastaju i druge vrste otpadnih čeličnih materijala, poput gvozdenih opiljaka koji su ostatak obrade metala. Deo čeličnog otpada jeste i nerđajući čelik tj. prohrom koji je zbog specifične otpornosti na rđanje sve važniji metal u današnjem svetu. Zbog sadržaja nikla ili hroma postiže veće cene na tržištu sekundarnih sirovina.