Flag Counter

Obojeni metali

Metale preuzimamo u obliku novih otpadnih materijala ili starog komadnog otpada, opiljaka i slično.

Bakar – najtraženiji, bilo da je ekstra kvaliteta, najčistiji – kao što je žica u električnim kablovima, ili kao otpadak, ili stari bakar.

Mesing – veliki sadržaj bakra ima i mesing koji vredi otprilike polovinu tržišne vrednosti bakarnog otpada. Može se naći u armaturama, raznim ventilima i drugim sklopovima. Mesing je veoma tražen među sekundarnim sirovinama.

Aluminijum – značaj aluminijuma u današnjem modernom svetu je izuzetan, pa proizvodnja novog aluminijuma iz rude boksita ne može da prati potražnju. Zato sakupljanje sekundarnog aluminijuma ima veliki značaj – kao komadni nov aluminijum, ili kao ostatak proizvodnje, kao aluminijumski opiljci iz prerađivačke industrije ili kao stari aluminijum iz sakupljanja. Dalje razvrstavanje zavisi od od kvaliteta aluminijuma i same čistoće frakcije. Odvajamo ga na žicu (čistu ili sa gvozdenim uloškom), lim (čisti, nelegirani, mix, u boji, šreder…), tvrdi aluminijum (čisti, sa gvožđem), profile (čisti, u boji, mešoviti), alu felne, opiljke i zguru. 

Bronza – ima manji udeo u količini sakupljenih i prerađenih obojenih metala, kao smesa bakra i kalaja postiže nešto veću cenu na tržištu obojenih metala.

Tu su i drugi obojeni metali poput cinka, olova (iz automobilskih akumulatora), kalaja... 

Aluminijum otpad Metva Valjevo Bakar otpad Metva valjevo