Flag Counter

Papir

Sakupljanje i prerada starog papira već dugo je najvidljiviji vid otkupa sirovina. 

Novi i stari papir 

Papir u osnovi delimo na nov i star papir, a stari još na dve podvrste.

Prva je papirna ambalaža – to su papir i karton koji ostaje prilikom pakovanja gotovih proizvoda ili prilikom samog transporta proizvoda ili određenih frakcija. Sa ovom ambalažom se susrećemo svaki dan, a veliki udeo papirne ambalaže jeste kartonska ambalaža.

Papir reciklaža Metva Valjevo

Druga je stari papir koji nastaje sakupljanjem po školama i drugim javnim zavodima, u centrima za sakupljanje, po ekološkim ostrvima, kao reciklirani papir iz preduzeća ili ga sami građani dovezu na preuzimanje u otkupne jedinice. Papir se zatim deli na: novinski papir, mešoviti papir, karton…

Novi papir kao sekundarna sirovina nastaje prilikom proizvodnje papira, najviše u štamparijama – hrom papir, čisti papirni rezanci, beskonačni papir za štampače i papir u kombinaciji sa dodacima od plastike.